江上吟拼音版注音、翻译、赏析(李白)

2020-05-18 08:47:08  来源: 小升初网     阅读次数:
字号:

江上吟拼音版.jpg

 江上吟拼音版注音:

 mù lán zhī yì shā táng zhōu , yù xiāo jīn guǎn zuò liǎng tóu 。

 木兰之枻沙棠舟,玉箫金管坐两头。

 měi jiǔ zūn zhōng zhì qiān hú , zài jì suí bō rèn qù liú 。

 美酒樽中置千斛,载妓随波任去留。

 xiān rén yǒu dài chéng huáng hè , hǎi kè wú xīn suí bái ōu 。

 仙人有待乘黄鹤,??臀扌乃姘着?。

 qū píng cí fù xuán rì yuè , chǔ wáng tái xiè kōng shān qiū 。

 屈平辞赋悬日月,楚王台榭空山丘。

 xìng hān luò bǐ yáo wǔ yuè , shī chéng xiào ào líng cāng zhōu 。

 兴酣落笔摇五岳,诗成笑傲凌沧洲。

 gōng míng fù guì ruò cháng zài , hàn shuǐ yì yīng xī běi liú 。

 功名富贵若长在,汉水亦应西北流。

 江上吟翻译:

 在木兰为桨沙棠为舟的船上,箫管之乐在船的两头吹奏着。

 船中载着千斛美酒和美艳的歌妓,任凭它在江中随波逐流。

 黄鹤楼上的仙人还有待于乘黄鹤而仙去,而我这个??腿春廖藁牡赜氚着羔蛴?。

 屈原的词赋至今仍与日月并悬,而楚王建台榭的山丘之上如今已空无一物了。

 我兴酣之时,落笔可摇动五岳,诗成之后,啸傲之声,直凌越沧海。

 功名富贵如果能够长在,汉水恐怕就要向西北倒流了。

 江上吟赏析:

 这首诗在思想上和艺术上,都是很能代表李白特色的篇章之一。诗以江上的遨游起兴,表现了诗人对庸俗、局促的现实的蔑弃,和对自由、美好的生活理想的追求。

 开头四句,虽是江上之游的即景,但并非如实的记叙,而是经过夸饰的、理想化的具体描写,展现出华丽的色彩,有一种超世绝尘的气氛?!澳纠贾畺ど程闹邸?,是珍贵而神奇的木料制成的:“玉箫金管坐两头”,乐器的精美可以想象吹奏的不同凡响:“美酒尊中置千斛”,足见酒量之富,酒兴之豪:“载妓随波任去留”,极写游乐的酣畅恣适。总之,这江上之舟是足以尽诗酒之兴,极声色之娱的,是一个超越了纷浊的现实的、自由而美好的世界。

 中间四句两联,两两对比?!跋扇恕币涣猩?,对江上泛舟行乐,加以肯定赞扬:“屈平”一联启下,揭示出理想生活的历史意义?!跋扇擞写嘶坪住?,即使修成神仙,仍然还有所待,黄鹤不来,也上不了天;而己之泛舟江上,“??臀扌乃姘着浮?,乃已忘却机巧之心,物我为一,不知何者为物,何者为我,比那眼巴巴望着黄鹤的神仙还要“神仙”。到了这种境界,人世间的功名富贵,荣辱穷通,就更不在话下了。因此,俯仰宇宙,纵观古今,便得出了与“滔滔者天下皆是也”的庸夫俗子相反的认识:“屈平词赋悬日月,楚王台榭空山丘!”泛舟江汉之间,想到屈原与楚王,原是很自然的,而这一联的警辟,乃在于把屈原和楚王作为两种人生的典型,鲜明地对立起来。屈原尽忠爱国,反被放逐,终于自沉汨罗,他的词赋,可与日月争光,永垂不朽;楚王荒淫无道,穷奢极欲,卒招亡国之祸,当年奴役人民建造的宫观台榭,早已荡然无存,只见满目荒凉的山丘。这一联形象地说明了,历史上属于进步的终归不朽,属于反动的必然灭亡;还有文章者不朽之大业,而势位终不可恃的这一层意思。

 结尾四句,紧接“屈平”一联尽情发挥?!靶撕ā倍涑星酱歉乘?,同时也回应开头的江上泛舟,极其豪壮,活画出诗人自己兴会飚举,摇笔赋诗时藐视一切,傲岸不羁的神态?!耙∥逶馈?,是笔力的雄健无敌:“凌沧洲”是胸襟的高旷不群。最末“功名富贵若长在,汉水亦应西北流”,承楚王台榭说,同时也把“笑傲”进一步具体化、形象化了。不正面说功名富贵不会长在,而是从反面说,把根本不可能的事情来一个假设,便加强了否定的力量,显出不可抗拒的气势,并带着尖锐的嘲弄的意味。 这首诗的思想内容,基本上是积极的。另一方面,诗人把纵情声色,恣意享乐,作为理想的生活方式而歌颂,则是不可取的。金管玉箫,携酒载妓,也是功名富贵中人所迷恋的。这正是李白思想的矛盾。这个矛盾,在他的许多诗中都有明白的表现,成为很有个性特点的局限性。

 全诗十二句,形象鲜明,感情激扬,气势豪放,音调浏亮。读起来只觉得它是一片神行,一气呵成。而从全诗的结构组织来看,它绵密工巧,独具匠心??肥巧恃だ龅男蜗竺栊?,把读者立即引入一个不寻常的境界。中间两联,属对精整,而诗意则正反相生,扩大了诗的容量,诗笔跌宕多姿。结尾四句,极意强调夸张,感情更加激昂,酣畅恣肆,显出不尽的力量。这是经过细心体会后的符合创作实际的看法。

 虽然在后世或许是因为什么“载妓随波任去留”又或者是“功名富贵若长在,汉水亦应西北流”消极观点的原因,这首诗未被选入课本之中,名气也不如将近酒之类的名篇,但也是李白三四十岁的大成之作,它相对中规中矩,但磅礴流畅,犹如大江之来,一气呵成,表达了作者强烈的感情,豁达的心态,睥睨天下的磅礴气势,读过此诗,让人久久沉静在作者营造的恢弘之境中。

江苏省快三走势图